Rev. Christopher Mtikila v Attorney General [1994] TZHC 12

Summary case